Csenger

P R O J E K T R É S Z   T E V É K E N Y S É G    L E Í R Á S A

Csenger Város Önkormányzata Partnerként elvégzi a projektesemények szervezésével kapcsolatos tevékenységeket.

Az első tematikus munkacsomag a „Digitális modell kifejlesztése közgyűjtemények számára”, amelynek keretében a Partner az alábbi tevékenységeket fogja ellátni: eszközbeszerzés.

A második tematikus munkacsomag „A múzeumi digitális modell gyakorlati hasznosítása” , amelynek keretében a Partner az alábbi tevékenységeket fogja ellátni: Forrásgyűjtés kezdőknek és haladóknak, workshop.

A harmadik tematikus munkacsomag „A hagyományos múzeumok kibővítése a virtuális szférába”, amelynek keretében a Partner nem lát el tevékenységet.