Nyíregyháza

P R O J E K T R É S Z   T E V É K E N Y S É G    L E Í R Á S A

A Jósa András Múzeum Vezető Partnerként koordinálja a partnerek közös menedzsmenttevékenységét. A kommunikáció keretében elvégzi a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységeket.

Az első tematikus munkacsomag a „Digitális modell kifejlesztése közgyűjtemények számára”, amelynek keretében a Vezető Partner az alábbi tevékenységeket fogja ellátni: szoftver- és adatbázisfejlesztés, képzés megszervezése az adatbázis használatához, adatbevitel és eszközbeszerzés. Valamint komplex, mikroregionális feltárás, intruzív prospekció, geofizikai kutatások és anyagok elemzése.

A második tematikus munkacsomag „A múzeumi digitális modell gyakorlati hasznosítása”, amelynek keretében a Vezető Partner az alábbi tevékenységeket fogja ellátni: kulturális kalauzok és monográfiák kidolgozása és megjelentetése, virtuális kiállítás összeállítása, filmkészítés.

A harmadik tematikus munkacsomag „A hagyományos múzeumok kibővítése a virtuális szférába”, amelynek keretében a Vezető Partner az alábbi tevékenységeket fogja ellátni: „A múzeumalapítástól a virtuális múzeumig” című kiállítás tervezése, felépítése és vándoroltatása, kiállításvezető megjelentetése, nemzetközi konferencia megszervezése és lebonyolítása.