Szatmárnémeti

P R O J E K T R É S Z   T E V É K E N Y S É G    L E Í R Á S A

Az első tematikus munkacsomag a „Digitális modell fejlesztése közgyűjtemények számára”, amelynek keretében a Partner az alábbi tevékenységeket fogja ellátni: szoftver- és adatbázisfejlesztés, határmenti régészeti terepkutatások, eszközbeszerzés.

A második tematikus munkacsomag „A múzeumi digitális modell gyakorlati hasznosítása”, amelynek keretében a Partner az alábbi tevékenységet fogja ellátni: kulturális kalauzok megjelentetése.

A harmadik tematikus munkacsomag „A hagyományos múzeumok kibővítése a virtuális szférába”, amelynek keretében a Partner az alábbi tevékenységeket fogja ellátni: múzeumtörténeti kiállítás tervezése, felépítése, nemzetközi konferencia megszervezése és lebonyolítása.