Vetés

P R O J E K T R É S Z   T E V É K E N Y S É G    L E Í R Á S A

A második tematikus munkacsomag „A múzeumi digitális modell gyakorlati hasznosítása”, amelynek keretében a Partner az alábbi tevékenységet fogja ellátni: állandó kiállítás tervezése, elkészítése.

A harmadik tematikus munkacsomag „A hagyományos múzeumok kibővítése a virtuális szférába”, amelynek keretében a Partner az alábbi tevékenységet fogja ellátni: a záró workshop lebonyolítása.