Tasnád

P R O J E K T R É S Z   T E V É K E N Y S É G    L E Í R Á S A

Az első tematikus munkacsomag a „Digitális modell fejlesztése közgyűjtemények számára”, amelynek keretében a Partner az alábbi tevékenységet fogja ellátni: nyitó workshop szervezése.

A második tematikus munkacsomag „A múzeumi digitális modell gyakorlati hasznosítása”, amelynek keretében a Partner az alábbi tevékenységeket fogja ellátni: Tasnádon régészeti feltárás elvégzése valamint egy régészeti/történeti témájú időszaki kiállítás tervezése, kivitelezése, valamint a hozzá tartozó vezető elkészítése.