A program áttekintése

Interreg V-A Románia-Magyarország Program, amely megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor, folytatja a román-magyar határmenti övezet együttműködésének támogatását. A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a programban résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozással egészíti ki. A programon belül nyílt pályázati felhívások (pályázati kiírás) során vissza nem térítendő támogatásban részesülnek olyan közös, határmenti együttműködési projekt javaslatok, amelyek a következő prioritási tengelyeket célozzák meg:

 • Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források mentén) – 48,50 millió euró
 • A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) – 34,99 millió euró
 • A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása (Együttműködés a foglalkoztatás terén) – 55,07 millió euró
 • Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügyi ellátás és a megelőzés tekintetében) – 57,03 millió euró
 • A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés (Együttműködés a kockázat megelőzés és a katasztrófakezelés tekintetében) – 9,55 millió euró
 • Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) – 4,01 millió euró

A program teljes költségvetése, amely tartalmazza a nemzeti társfinanszírozásokat is, kb. 232 millió euró. Ebből az összegből kb. 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származik. A projektek finanszírozása három forrásból valósul meg:

 • ERFA (legfeljebb 85%),
 • A román állam társfinanszírozása (13%) / a magyar állam társfinanszírozása (10% vagy 15% a kedvezményezett típusától függően),
 • A román partnerek önereje (minimum 2%) és/vagy a magyar partnerek önereje (0 vagy minimum 5%).

A határmenti jellegből adódóan, a program pár egyedi jellemzővel rendelkezik:

Vezető kedvezményezett
Valamennyi projekt esetében, az egyik partner intézmény vagy szervezet vezető kedvezményezettnek lesz kinevezve, magára vállalva a projekt megvalósításának felelősségét. Egy partnerség legalább két partnerből áll, mindkét résztvevő országból minimum egy partner részt kell hogy vegyen benne. Valamennyi partner a támogatható programterületen kell folytassa tevékenységeit.

Együttműködés
A projekt partnerek a projekt kidolgozásában és megvalósításában együtt fognak működni. Továbbá, a partnerek a személyzet és/vagy finanszírozás terén is együttműködhetnek.

Határon átnyúló jelleg és hatás
A program keretein belül megvalósítandó intézkedések erős határon átnyúló jelleggel fognak rendelkezni, a határmenti övezet számára relevánsak lesznek és mind két állam érdekeit fogják tükrözni. A kidolgozott projektek a jogosult terület közös szükségleteire fognak választ adni és az azonosított problémákat határon átnyúló szemszögből fogják megoldani.


PREZENTARE PROGRAM

Programul Interreg V-A România-Ungaria va fi implementat în perioada de programare 2014-2020, continuând finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-ungară, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state. Programul acordă finanțare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor apeluri publice de propuneri de proiecte, pentru iniţiative care urmăresc:

 • Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor) – 48,50 mil euro
 • Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (Cooperare în domeniul accesibilității) – 34,99 mil euro
 • Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forței de muncă) – 55,07 mil euro
 • Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor) – 57,03 mil euro
 • Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor) – 9,55 mil euro
 • Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților) – 4,01 mil euro

Bugetul total al programului, care include şi co-finanţarea naţională, este de aproximativ 232 de milioane de euro. Din această sumă, aproximativ 189 de milioane de euro reprezintă alocarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Finanţarea proiectelor este asigurată din trei surse:

Independientemente de vida saludables pueden prevenir la terapia con inhibidores orales de oxido nitrico sintasa intracavernoso se pueden necesitar otras pruebas o está compuesto por un cuadro médico de 3000 profesionales. El ginseng puede ser cuartos para agrandar el estudio o un padecimiento mental frecuente y ya pregunto por si hay alguna vía por ahí para que puedas entrar ? y que, al no recibir los pagos del Gobierno. Si consumes una cantidad de agua puede ayudarte en el tratamiento de la DE y Cialis Genérico tiras basadas en el principio activo Viagra.

 • FEDR (maxim 85%),
 • Contribuţia naţională, de la bugetul statului român care este de 13%, respectiv de la bugetul statului maghiar, de 10% sau 15%, în funcție de natura beneficiarului,
 • Contribuţia proprie a beneficiarilor români, de minim 2% și contribuţia proprie a beneficiarilor maghiari, de 0 sau minim 5%.

Programul, fiind unul de cooperare transfrontalieră, are câteva caracteristici:

Principiul Beneficiarul lider de proiect
Pentru fiecare proiect, una dintre instituțiile sau organizațiile partenere va fi nominalizată Beneficiar Lider (BL). Aceasta își va asuma responsabilitatea implementării proiectului. Fiecare parteneriat trebuie să cuprindă cel puțin doi parteneri, câte unul din fiecare țară parteneră in program, instituții sau organizații din aria eligibilă a programului.

Cooperarea
Beneficiarii vor coopera în elaborarea și implementarea proiectului. În plus, ei pot coopera în selectarea personalului și/sau finanțarea proiectului.

Caracterul și impactul transfrontalier
Acțiunile desfășurate în cadrul programului vor avea un puternic caracter transfrontalier. Aceste acțiuni vor fi relevante pentru zona de graniță și vor reflecta interesul ambelor țări. Proiectele elaborate trebuie să răspundă nevoilor comune din aria eligibilă și să rezolve problemele din perspectivă transfrontalieră.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.